Our Team

Lena Helińska lena.helinska@student.uj.edu.pl

Kamil Prokopowicz kamil.prokopowicz@student.uj.edu.pl

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJpiotr.szwedo@uj.edu.pl

Éditrice: dr Alicja Bańczyk alicja.banczyk@uj.edu.pl


Editor: mgr Wojciech Bańczyk – wojciech.banczyk@uj.edu.pl

dr Przemysław Roguski przemyslaw.roguski@uj.edu.pl